Verarbeitende Industrie (Sektor)

623
Aktien
8134.318B
Markt Kap.
17.553M
Volumen
+0.87%
Veränderung
+7.63%
Perf Monat
−4.06%
Perf Jahr
+6.72%
Perf YTD
Unternehmen
Branchen
Ticker, Name
Preis
Veränderung % 1D
Veränderung 1D
Technisches Rating 1D
Volumen 1D
Volumen * Preis 1D
Marktkapitalisierung
KGV
(TTM)
Gewinn je Aktie
(TTM)
Mitarbeiter
000039CHINA INTL MARINE
7.28CNY0.28%0.02CNY
Kauf
9.906M72.117M33.691BCNY42.410.18CNY51.746K
000061SHENZHEN AGRICULTU
5.56CNY1.09%0.06CNY
Neutral
5.103M28.371M9.435BCNY44.350.12CNY4.807K
000155SICHUAN NEW ENERGY
19.35CNY2.22%0.42CNY
Kauf
13.964M270.212M28.559BCNY61.720.31CNY2.933K
000420JILIN CHEMICAL FIB
4.83CNY0.21%0.01CNY
Kauf
23.978M115.814M11.876BCNY−0.10CNY5.12K
000422HUBEI YIHUA CHEM
15.64CNY1.96%0.30CNY
Kauf
13.874M216.993M14.043BCNY6.172.49CNY7.998K
000488SHANDONG CHENMING
5.13CNY0.39%0.02CNY
Kauf
10.51M53.916M11.304BCNY762.690.01CNY12.296K
000510SICHUAN XINJINLU G
6.38CNY−2.89%−0.19CNY
Kauf
15.044M95.982M3.772BCNY41.580.16CNY2.396K
000523LONKEY INDUSTRIAL
3.42CNY1.79%0.06CNY
Verkauf
11.441M39.127M5.514BCNY3.151.07CNY850
000525NANJING RED SUN CO
11.65CNY0.00%0.00CNY
Starker Verkauf
7.428M86.541M6.766BCNY−4.88CNY3.117K
000545GPRO TITANIUM INDU
3.60CNY2.56%0.09CNY
Neutral
14.77M53.171M3.553BCNY−0.03CNY1.044K
000553ADAMA LTD
9.44CNY1.29%0.12CNY
Kauf
4.471M42.206M21.083BCNY23.360.40CNY9.201K
000565CHONGQING SANXIA P
6.28CNY1.95%0.12CNY
Kauf
3.819M23.985M2.723BCNY31.690.19CNY913
000576GUANGDONG GANHUA S
11.49CNY0.79%0.09CNY
Kauf
4.125M47.396M4.987BCNY670.590.02CNY326
000584JIANGSU HAGONG INT
7.62CNY1.20%0.09CNY
Kauf
16.95M129.157M5.797BCNY−1.30CNY1.074K
000606SHUNLIBAN INFORMAT
2.18CNY0.93%0.02CNY
Kauf
3.781M8.243M1.669BCNY−0.82CNY465
000629PANGANG GP VANADIU
5.07CNY1.40%0.07CNY
Kauf
99.909M506.54M43.68BCNY24.220.21CNY3.278K
000635N/YINGLIGHT CHEMIC
9.04CNY0.22%0.02CNY
Kauf
4.7M42.483M2.754BCNY−1.00CNY2.07K
000637MAOMING PETRO-CHEM
5.21CNY1.56%0.08CNY
Verkauf
16.83M87.682M2.709BCNY51.820.10CNY
000659ZHUHAI ZHONGFU ENT
3.15CNY0.00%0.00CNY
Neutral
6.495M20.459M4.05BCNY−0.09CNY1.9K
000677CHTC HELON CO LTD
3.09CNY1.31%0.04CNY
Neutral
10.612M32.792M2.67BCNY41.720.07CNY858
000683IM/YUANXING ENERGY
8.78CNY−0.11%−0.01CNY
Kauf
31.439M276.033M31.346BCNY6.101.44CNY4.467K
000691GANSU YATAI INDUST
4.98CNY−0.60%−0.03CNY
Kauf
11.679M58.163M1.61BCNY582.560.01CNY450
000698SHENYANG CHEMICAL
4.89CNY1.03%0.05CNY
Verkauf
16.071M78.586M4.007BCNY−0.56CNY2.621K
000702HUNAN ZHENGHONG SC
5.75CNY1.23%0.07CNY
Neutral
5.845M33.606M1.533BCNY−0.32CNY1.349K
000703HENGYI PETROCHEMIC
7.39CNY0.68%0.05CNY
Kauf
10.233M75.618M26.961BCNY17.000.45CNY16.82K
000707HUBEI SHUANG SCI
10.27CNY4.37%0.43CNY
Kauf
25.584M262.744M4.767BCNY4.402.24CNY1.192K
000713HEFEI FENGLE SEED
9.23CNY0.22%0.02CNY
Kauf
25.429M234.706M5.667BCNY29.030.32CNY1.195K
000726LU THAI TEXTILE CO
7.59CNY2.02%0.15CNY
Kauf
11.413M86.627M5.794BCNY9.540.92CNY22.632K
000731SICHUAN MEIFENG CH
8.49CNY1.19%0.10CNY
Kauf
8.084M68.63M4.924BCNY6.831.23CNY2.391K
000735LUONIUSHAN CO LTD
6.74CNY1.05%0.07CNY
Verkauf
16.579M111.742M7.761BCNY−0.25CNY2.999K
000782GUANGDONG XINHUI M
4.45CNY0.45%0.02CNY
Neutral
6.323M28.135M2.35BCNY216.100.02CNY2.475K
000792QINGHAI SALT LAKE
25.02CNY0.93%0.23CNY
Kauf
37.911M948.531M131.469BCNY10.192.43CNY6.157K
000798CNFC OVERSEAS FISH
9.93CNY1.53%0.15CNY
Verkauf
7.948M78.92M3.633BCNY−0.02CNY1.058K
000818HANGJIN TECHNOLOGY
34.00CNY0.77%0.26CNY
Kauf
7.731M262.866M22.974BCNY82.150.41CNY3.743K
000819YUEYANG XINGCHANG
23.36CNY0.91%0.21CNY
Kauf
3.19M74.518M7.156BCNY83.270.28CNY639
000822SHANDONG HAIHUA CO
8.04CNY2.55%0.20CNY
Neutral
24.565M197.499M7.197BCNY5.701.37CNY4.631K
000830LUXI CHEMICAL GP
13.20CNY2.48%0.32CNY
Kauf
15.392M203.174M25.137BCNY5.942.17CNY12.414K
000833GUANGXI YUEGUI GUA
7.04CNY0.43%0.03CNY
Kauf
5.628M39.62M4.706BCNY15.120.46CNY3.127K
000850ANHUI HUAMAO TEXTI
3.71CNY−2.88%−0.11CNY
Neutral
28.609M106.14M3.501BCNY−0.04CNY4.617K
000859ANHUI GUOFENG NEW
5.63CNY0.72%0.04CNY
Kauf
4.345M24.463M5.044BCNY21.030.27CNY1.283K
000860BEIJING SHUNXIN AG
27.60CNY−1.85%−0.52CNY
Verkauf
12.919M356.574M20.473BCNY−0.33CNY4.632K
000876NEW HOPE LIUHE CO
12.86CNY0.47%0.06CNY
Verkauf
18.064M232.306M57.426BCNY−1.33CNY80.168K
000902XINYANGFENG AGRICU
12.36CNY1.48%0.18CNY
Kauf
7.399M91.446M15.508BCNY11.491.08CNY4.25K
000912SICHUAN LUTIANHU
4.90CNY0.41%0.02CNY
Kauf
7.057M34.578M7.683BCNY22.920.21CNY3.001K
000928SINOSTEEL ENGINEER
6.14CNY2.33%0.14CNY
Kauf
12.733M78.179M7.866BCNY14.590.43CNY1.881K
000930COFCO BIOTECHNOLOG
8.65CNY1.05%0.09CNY
Kauf
9.951M86.074M15.978BCNY13.780.62CNY8.413K
000936JIANGSU HUAXICUN
5.50CNY0.36%0.02CNY
Kauf
24.948M137.214M4.873BCNY27.360.20CNY861
000949XINXIANG CHEMICAL
3.38CNY2.11%0.07CNY
Kauf
15.507M52.414M4.958BCNY−0.15CNY8.848K
000953GUANGXI HECHI CHEM
6.29CNY0.64%0.04CNY
Verkauf
5.859M36.85M2.303BCNY868.060.01CNY49
000955XINLONG HOLDING GR
5.23CNY0.58%0.03CNY
Kauf
6.693M35.002M2.816BCNY−0.21CNY846
000968SHANXI BLUE FLAME
9.04CNY2.15%0.19CNY
Kauf
7.856M71.019M8.746BCNY16.030.55CNY2.086K
000973FSPG HI-TECH C
4.63CNY0.43%0.02CNY
Kauf
6.732M31.17M4.479BCNY37.940.12CNY3.153K
000982NX/ZHONGYIN CASHME
1.87CNY1.63%0.03CNY
Kauf
25.553M47.785M7.889BCNY800.000.00CNY177
000985DAQING HUAKE CO. L
17.67CNY3.58%0.61CNY
Kauf
1.936M34.207M2.291BCNY100.410.17CNY573
000990CHENGZHI CO. LTD.
9.08CNY0.55%0.05CNY
Kauf
4.134M37.539M10.691BCNY−0.05CNY4.418K
000998YUAN LONGPING HIGH
17.17CNY1.42%0.24CNY
Starker Kauf
38.726M664.921M22.29BCNY−0.26CNY2.708K
001217ANHUI HUAERTAI CHE
13.16CNY1.08%0.14CNY
Verkauf
2.266M29.818M4.367BCNY15.210.86CNY1.025K
001218HUNAN RESUN CO LTD
20.91CNY0.29%0.06CNY
Verkauf
647.071K13.53M3.44BCNY20.65
001231NORSYN CROP TECHNO
23.30CNY0.82%0.19CNY
Kauf
1.254M29.207M2.33BCNY491
001255ZHEJIANG BOFAY ELE
34.35CNY−1.38%−0.48CNY
Verkauf
1.746M59.989M2.748BCNY375
001313GUANGDONG YUEHAI F
9.26CNY1.31%0.12CNY
Verkauf
2.092M19.367M6.482BCNY88.650.10CNY3.423K
001333ZHEJIANG GUANGHUA
29.32CNY1.24%0.36CNY
Kauf
2.356M69.067M3.753BCNY301
002002HONGDA XINGYE CO L
2.84CNY4.03%0.11CNY
Verkauf
115.108M326.906M8.805BCNY−0.06CNY4.604K
002004HUAPONT-LIFE SCIEN
5.29CNY1.34%0.07CNY
Kauf
15.874M83.975M10.218BCNY11.930.44CNY12.206K
002010TRANSFAR ZHILIAN C
5.95CNY0.17%0.01CNY
Kauf
29.159M173.495M16.386BCNY9.430.64CNY5.314K
002012ZHEJIANG KAN SPECI
5.90CNY0.85%0.05CNY
Kauf
16.899M99.703M2.759BCNY29.030.20CNY1.076K
002014HUANGSHAN NOVEL CO
8.47CNY0.47%0.04CNY
Kauf
1.758M14.887M4.908BCNY14.660.58CNY2.131K
002041SHANDONG DENGHAI S
20.36CNY1.39%0.28CNY
Kauf
7.701M156.786M17.917BCNY77.380.26CNY716
002042HUAFU FASHION CO L
3.12CNY0.97%0.03CNY
Neutral
14.994M46.782M5.016BCNY12.330.25CNY16.566K
002053YUNNAN ENERGY INVE
12.48CNY3.31%0.40CNY
Starker Kauf
10.851M135.415M11.491BCNY27.440.44CNY2.411K
002054DYMATIC CHEMICALS
7.51CNY0.67%0.05CNY
Verkauf
4.604M34.576M3.621BCNY23.370.32CNY1.695K
002057SINOSTEEL NEW MATE
11.18CNY2.85%0.31CNY
Starker Kauf
18.739M209.505M8.486BCNY23.910.45CNY1.517K
002064HUAFON CHEMICAL CO
7.58CNY−0.26%−0.02CNY
Kauf
11.048M83.747M37.616BCNY8.660.88CNY7.395K
002067ZHEJIANG JINGXING
3.56CNY−0.28%−0.01CNY
Kauf
7.34M26.129M4.25BCNY22.470.17CNY2.025K
002068JIANGXI BLACK CAT
14.45CNY0.07%0.01CNY
Kauf
17.761M256.639M10.554BCNY−0.00CNY4.134K
002069ZONECO GROUP CO LT
3.73CNY1.63%0.06CNY
Kauf
2.303M8.589M2.632BCNY65.190.06CNY1.973K
002078SHANDONG SUNPAPER
11.36CNY−0.18%−0.02CNY
Verkauf
12.868M146.183M32.57BCNY12.570.94CNY13.3K
002080SINOMA SCIENCE & T
23.63CNY1.63%0.38CNY
Kauf
8.424M199.051M39.654BCNY12.411.87CNY18.525K
002083SUNVIM GROUP CO LT
5.14CNY5.11%0.25CNY
Starker Kauf
40.407M207.693M3.792BCNY15.780.31CNY13.144K
002087HENAN XINYE TEXTIL
3.13CNY1.62%0.05CNY
Verkauf
10.973M34.346M2.557BCNY−0.24CNY8.525K
002096HUNAN NANLING INDU
13.26CNY1.61%0.21CNY
Neutral
6.546M86.801M4.923BCNY92.750.14CNY5.187K
002100TECON BIOLOGY CO L
8.90CNY0.68%0.06CNY
Kauf
20.111M178.987M12.054BCNY−0.25CNY5.669K
002102GUANFU HOLDINGS CO
3.09CNY0.65%0.02CNY
Kauf
6.182M19.102M8.135BCNY16.310.19CNY960
002109SHAANXI XINGHUA CH
5.23CNY0.77%0.04CNY
Kauf
3.96M20.708M5.507BCNY10.280.50CNY1.236K
002124TECH-BANK FOOD CO
6.06CNY0.33%0.02CNY
Verkauf
29.263M177.333M11.146BCNY−0.42CNY11.263K
002136ANHUI ANNADA TITAN
15.04CNY0.00%0.00CNY
Kauf
3.248M48.846M3.234BCNY12.561.20CNY697
002144HONGDA HIGH-TECH H
11.24CNY−6.49%−0.78CNY
Neutral
28.852M324.291M1.987BCNY51.350.23CNY538
002145CNNC HUA YUAN TITA
7.16CNY0.28%0.02CNY
Kauf
19.866M142.239M21.321BCNY25.250.28CNY2.821K
002157JG/ZHENGBANG TECH
3.42CNY−1.72%−0.06CNY
Verkauf
95.947M328.138M10.708BCNY−6.04CNY22.088K
002163HAINAN DEVELOPMEN.
12.11CNY−2.02%−0.25CNY
Kauf
14.14M171.238M10.232BCNY−0.06CNY2.682K
002165HONGBAOLI GROUP CO
4.27CNY1.91%0.08CNY
Kauf
12.992M55.477M3.14BCNY−0.02CNY1.293K
002167GUANGDONG ORIENT Z
6.31CNY1.12%0.07CNY
Kauf
13.989M88.273M4.478BCNY28.690.22CNY1.115K
002170SHENZHEN BATIAN EC
6.18CNY1.98%0.12CNY
Kauf
22.648M139.962M5.499BCNY50.970.12CNY2.47K
002172JIANGSU AOYANG HEA
4.41CNY1.61%0.07CNY
Kauf
30.318M133.703M3.332BCNY−0.13CNY2.267K
002193SHANDONG RUYI WOOL
8.78CNY1.97%0.17CNY
Neutral
13.689M120.188M2.298BCNY36.640.24CNY2.447K
002201JIANGSU AMER NEW M
13.15CNY2.49%0.32CNY
Kauf
9.059M119.13M8.569BCNY226.280.06CNY2.239K
002206ZHEJIANG HAILIDE N
6.34CNY1.93%0.12CNY
Kauf
9.753M61.836M6.99BCNY17.620.35CNY3.317K
002211SHANGHAI HONGDA NE
2.61CNY1.95%0.05CNY
Kauf
5.685M14.837M1.129BCNY−1.24CNY291
002215SHENZHEN NOPOSION
5.58CNY0.36%0.02CNY
Kauf
6.726M37.533M4.33BCNY20.370.28CNY3.261K
002217HOLITECH TECHNOLOG
2.84CNY−2.74%−0.08CNY
Neutral
116.527M330.935M8.858BCNY−0.48CNY19.002K