Softwarepakete (Branche)

183
Aktien
2046.790B
Markt Kap.
19.642M
Volumen
+1.11%
Veränderung
+18.09%
Perf Monat
−7.67%
Perf Jahr
+12.38%
Perf YTD
Ticker, Name
Preis
Veränderung % 1D
Veränderung 1D
Technisches Rating 1D
Volumen 1D
Volumen * Preis 1D
Marktkapitalisierung
KGV
(TTM)
Gewinn je Aktie
(TTM)
Mitarbeiter
000158SHIJIAZHUANG CHAN
5.96CNY0.68%0.04CNY
Kauf
28.584M170.359M9.503BCNY327.070.02CNY5.068K
000638VANFUND URBAN INVE
7.05CNY2.03%0.14CNY
Neutral
10.274M72.434M2.181BCNY41.800.17CNY139
000676GENIMOUS TECHNOLOG
5.61CNY0.72%0.04CNY
Kauf
17.292M97.008M6.91BCNY278.500.02CNY641
001339JWIPC TECHNOLOGY C
27.72CNY10.00%2.52CNY
Starker Kauf
25.075M695.076M6.846BCNY
002063YGSOFT INC
8.19CNY4.87%0.38CNY
Starker Kauf
57.076M467.45M13.002BCNY40.050.20CNY4.47K
002065DHC SOFTWARE CO
6.18CNY0.49%0.03CNY
Kauf
21.374M132.091M19.81BCNY75.090.08CNY11.766K
002113HUNAN TIANRUN DIGI
1.28CNY1.59%0.02CNY
Verkauf
11.337M14.511M1.934BCNY−0.31CNY297
002123MONTNETS CLOUD TEC
12.65CNY2.76%0.34CNY
Starker Kauf
15.318M193.773M9.77BCNY−0.38CNY1.191K
002148BEIJING BEWINNER C
5.88CNY1.91%0.11CNY
Starker Kauf
24.951M146.713M3.202BCNY136.080.04CNY191
002153BEIJING SHIJI INFO
17.25CNY3.92%0.65CNY
Starker Kauf
10.773M185.829M36.214BCNY−0.26CNY5.335K
002168SHENZHEN HIFUTURE
3.93CNY0.77%0.03CNY
Neutral
11.719M46.055M3.071BCNY−0.21CNY546
002174YOOZOO INTERACTIVE
10.95CNY−1.26%−0.14CNY
Kauf
26.953M295.138M9.8BCNY−0.13CNY1.726K
002195SHANGHAI 2345 NETW
2.74CNY10.04%0.25CNY
Starker Kauf
535.128M1.466B15.267BCNY34.680.07CNY428
002261TALKWEB INFORMATIO
7.37CNY0.27%0.02CNY
Starker Kauf
30.19M222.498M9.255BCNY93.990.08CNY4.45K
002279BEIJING JOIN-CHEER
9.37CNY9.98%0.85CNY
Starker Kauf
129.169M1.21B7.941BCNY−0.13CNY2.476K
002280HANGZHOU LIANLUO I
3.04CNY1.00%0.03CNY
Kauf
40.019M121.658M6.255BCNY−0.33CNY2.475K
002298ANHUI SINONET AND
6.69CNY1.06%0.07CNY
Kauf
9.861M65.969M4.662BCNY24.010.28CNY4.233K
002306CLOUD LIVE TECHNOL
4.41CNY1.85%0.08CNY
Kauf
11.031M48.645M3.612BCNY902.080.00CNY544
002322NINGBO LIGONG ENVI
9.77CNY1.35%0.13CNY
Starker Kauf
6.538M63.873M3.465BCNY286.900.03CNY2.174K
002354TIANYU DIGITAL TEC
4.10CNY1.49%0.06CNY
Kauf
26.642M109.231M6.823BCNY−0.01CNY560
002373CHINA TRANSINFO TE
10.09CNY−0.20%−0.02CNY
Kauf
8.989M90.702M15.768BCNY−0.01CNY7.09K
002405NAVINFO CO LTD
11.83CNY0.08%0.01CNY
Kauf
32.944M389.726M28.477BCNY250.960.05CNY4.354K
002417SUNA CO LTD
6.29CNY3.45%0.21CNY
Verkauf
2.046M12.869M1.7BCNY−0.41CNY66
002425KAISER (CHINA) CUL
4.77CNY−1.45%−0.07CNY
Verkauf
26.33M125.593M4.549BCNY−0.25CNY940
002502DINGLONG CULTURE C
3.64CNY4.90%0.17CNY
Starker Kauf
63.858M232.441M3.123BCNY−0.06CNY607
002517KINGNET NETWORK CO
8.18CNY1.74%0.14CNY
Starker Kauf
35.177M287.745M17.44BCNY16.641.382K
00255537 INTERACTIVE ENT
21.19CNY0.38%0.08CNY
Starker Kauf
22.953M486.384M45.971BCNY13.671.54CNY3.996K
002558GIANT NETWORK GROU
9.52CNY−0.42%−0.04CNY
Kauf
28.632M272.579M17.728BCNY19.970.48CNY1.413K
002602ZHEJIANG CENTURY G
3.97CNY0.25%0.01CNY
Kauf
49.214M195.379M29.001BCNY102.060.04CNY7.33K
002605SHANGHAI YAOJI TEC
14.90CNY0.40%0.06CNY
Kauf
3.324M49.522M6.082BCNY14.891.00CNY1.736K
002624PERFECT WORLD CO L
14.27CNY−0.63%−0.09CNY
Kauf
28.974M413.465M27.486BCNY27.650.52CNY6.272K
002771BEIJING TRANSTRUE
13.08CNY3.24%0.41CNY
Starker Kauf
28.039M366.753M2.744BCNY208.050.06CNY386
002777SICHUAN JIUYUAN YI
19.98CNY6.73%1.26CNY
Starker Kauf
54.032M1.08B8.156BCNY34.340.55CNY4.369K
002912SHENZHEN SINOVATIO
35.11CNY−1.79%−0.64CNY
Kauf
3.147M110.479M5.881BCNY251.410.14CNY1.311K
002995BEIJING QUANSHI WO
25.17CNY0.76%0.19CNY
Neutral
6.613M166.455M3.19BCNY−0.17CNY918
003007BEIJING ZZNODE TEC
26.89CNY−0.04%−0.01CNY
Neutral
5.847M157.238M2.797BCNY−0.30CNY1.09K
300020ENJOYOR TECHNOLOGY
6.98CNY0.72%0.05CNY
Kauf
13.729M95.827M4.577BCNY62.380.11CNY681
300031WUXI BOTON TECHNOL
14.90CNY−0.13%−0.02CNY
Kauf
7.011M104.47M6.959BCNY36.100.41CNY1.382K
300036BEIJING SUPERMAP S
19.76CNY−1.40%−0.28CNY
Kauf
21.395M422.757M9.674BCNY61.550.33CNY4.182K
300043RASTAR GROUP
2.99CNY1.70%0.05CNY
Kauf
13.523M40.432M3.72BCNY−0.37CNY2.179K
300047SHENZHEN TIANYUAN
6.55CNY1.08%0.07CNY
Kauf
15.442M101.143M4.149BCNY510.240.01CNY5.997K
300052SZ ZHONGQINGBAO IN
19.89CNY1.79%0.35CNY
Kauf
9.807M195.065M5.227BCNY−0.20CNY498
300075BEIJING EGOVA CO L
19.43CNY0.78%0.15CNY
Starker Kauf
24.974M485.245M9.869BCNY35.400.54CNY7.926K
300078HANGZHOU CENTURY C
4.84CNY1.89%0.09CNY
Kauf
16.247M78.636M4.019BCNY−0.94CNY2.102K
300081HENGXIN SHAMBALA C
6.86CNY2.39%0.16CNY
Kauf
11.95M81.979M4.103BCNY−1.22CNY580
300085SHENZHEN INFOGEM T
10.53CNY−0.47%−0.05CNY
Kauf
10.072M106.063M7.441BCNY−0.42CNY853
300113HANGZHOU SHUNWANG
10.88CNY0.46%0.05CNY
Kauf
6.923M75.32M10.059BCNY1.415K
300148TANGEL CULTURE CO.
3.30CNY−0.30%−0.01CNY
Verkauf
43.854M144.718M2.676BCNY−0.85CNY710
300150BEIJING CENTURY RE
3.81CNY0.26%0.01CNY
Kauf
6.19M23.582M2.229BCNY69.850.05CNY952
300157LANDOCEAN GROUP LI
3.42CNY0.59%0.02CNY
Kauf
7.327M25.058M2.435BCNY−1.00CNY919
300166BUSINESS-INTELLIGE
8.66CNY1.17%0.10CNY
Kauf
24.779M214.582M9.98BCNY49.590.17CNY8.688K
300227SHENZHEN SUNSHINE
8.85CNY0.68%0.06CNY
Kauf
44.479M393.638M4.377BCNY43.820.20CNY1.822K
300229TRS INFORMATION TE
13.48CNY1.13%0.15CNY
Starker Kauf
19.02M256.395M9.654BCNY38.110.35CNY1.631K
300235SHENZHEN KINGSUN S
11.29CNY3.58%0.39CNY
Starker Kauf
7.146M80.684M1.895BCNY72.760.15CNY129
300271BEIJING THUNISOFT
7.88CNY6.06%0.45CNY
Starker Kauf
51.891M408.901M6.498BCNY−0.15CNY6.759K
300290BRINGSPRING SCIENC
4.83CNY1.05%0.05CNY
Kauf
16.745M80.88M3.08BCNY−0.63CNY1.043K
300292WUTONG HOLDING GRO
3.11CNY0.97%0.03CNY
Kauf
14.021M43.605M4.173BCNY221.580.01CNY1.395K
300299FUCHUN TECHNOLOGY
5.36CNY−0.19%−0.01CNY
Kauf
8.831M47.334M3.705BCNY97.110.06CNY434
300315OURPALM CO LTD
3.36CNY0.60%0.02CNY
Starker Kauf
26.597M89.367M9.179BCNY−0.49CNY1.384K
300344CUBIC DIGITAL TECH
4.23CNY1.20%0.05CNY
Verkauf
4.162M17.606M2.686BCNY−0.21CNY239
300348SHENZHEN SUNLINE T
11.18CNY2.76%0.30CNY
Kauf
20.997M234.751M7.953BCNY69.210.16CNY6.633K
300352BEIJING VRV SOFTWA
4.54CNY0.22%0.01CNY
Kauf
30.97M140.604M6.582BCNY−0.31CNY1.699K
300359QTONE EDUCATION GR
7.61CNY3.68%0.27CNY
Kauf
49.004M372.92M4.815BCNY75.750.10CNY1.447K
300365BEIJING FOREVER TE
8.29CNY1.22%0.10CNY
Neutral
10.043M83.256M4.904BCNY257.550.03CNY1.077K
300378DIGIWIN SOFTWARE C
17.05CNY0.83%0.14CNY
Kauf
4.094M69.798M4.519BCNY47.880.35CNY4.274K
300379BEIJING TONGTECH C
22.92CNY−1.33%−0.31CNY
Starker Kauf
17.599M403.38M10.541BCNY361.280.07CNY1.412K
300380SHANGHAI AMARSOFT
17.54CNY−0.34%−0.06CNY
Starker Kauf
2.636M46.232M2.407BCNY120.380.15CNY3.778K
300392BEIJING TENSYN DIG
3.16CNY2.27%0.07CNY
Verkauf
5.502M17.385M1.213BCNY−0.57CNY76
300399JIANGXI TIANLI TEC
11.01CNY−0.18%−0.02CNY
Kauf
2.155M23.721M2.176BCNY274.380.04CNY188
300418KUNLUN TECH CO LTD
14.85CNY−0.20%−0.03CNY
Kauf
10.588M157.232M17.211BCNY200.270.07CNY1.771K
300419BEIJING INTERACT T
5.84CNY−0.85%−0.05CNY
Kauf
19.23M112.304M2.148BCNY−0.08CNY172
300451B-SOFT CO LTD
9.45CNY2.05%0.19CNY
Starker Kauf
29.079M274.798M14.459BCNY40.370.23CNY3.444K
300454SANGFOR TECHNOLOGI
153.57CNY−0.92%−1.43CNY
Kauf
5.987M919.42M62.461BCNY−0.69CNY9.124K
300459ZHEJIANG JINKE TOM
3.21CNY1.26%0.04CNY
Kauf
50.031M160.599M11.286BCNY21.920.14CNY1.124K
300467SICHUAN XUN YOU NE
12.84CNY1.34%0.17CNY
Starker Kauf
5.973M76.699M2.609BCNY−1.03CNY365
300496THUNDER SOFTWARE T
106.60CNY0.57%0.60CNY
Neutral
5.205M554.903M48.763BCNY55.631.93CNY11.467K
300518SHENZHEN SHENGXUND
40.18CNY0.90%0.36CNY
Verkauf
946.912K38.047M5.386BCNY467.920.09CNY266
300520GUOCHUANG SOFTWARE
17.43CNY0.17%0.03CNY
Kauf
4.655M81.139M4.293BCNY39.220.44CNY4.326K
300523BEIJING GLOBAL SAF
22.34CNY2.67%0.58CNY
Kauf
1.558M34.797M5.197BCNY141.850.15CNY1.793K
300525FUJIAN BOSS SOFTWA
21.51CNY−0.37%−0.08CNY
Starker Kauf
5.773M124.17M13.102BCNY48.210.45CNY5.18K
300532NEW TREND INTERNAT
16.88CNY−2.03%−0.35CNY
Kauf
15.655M264.249M5.183BCNY23.670.73CNY783
300533SHENZHEN BINGCHUAN
26.58CNY−0.41%−0.11CNY
Neutral
2.136M56.785M4.04BCNY122.430.22CNY1.01K
300550HEREN HEALTH CO LT
15.29CNY0.86%0.13CNY
Kauf
1.532M23.422M3.991BCNY166.960.09CNY819
300561SGSG SCIENCE&TECHN
9.92CNY1.22%0.12CNY
Kauf
4.111M40.78M3.252BCNY305.300.03CNY261
300588XINJIANG SAILING I
9.77CNY0.62%0.06CNY
Kauf
3.277M32.012M1.836BCNY−0.64CNY428
300609WINNER TECHNOLOGY
16.35CNY−0.37%−0.06CNY
Starker Kauf
2.056M33.621M1.875BCNY−0.09CNY774
300624WONDERSHARE TECH
32.40CNY0.93%0.30CNY
Kauf
2.318M75.1M4.166BCNY140.970.23CNY1.365K
300634RICHINFO TECHNOLOG
18.73CNY1.96%0.36CNY
Starker Kauf
17.011M318.612M8.316BCNY39.800.46CNY2.986K
300645ZHEJIANG ZHENGYUAN
28.05CNY−0.18%−0.05CNY
Starker Kauf
2.989M83.849M3.869BCNY46.450.60CNY1.461K
300663CLIENT SERVICE INT
13.98CNY0.65%0.09CNY
Kauf
10.262M143.469M6.401BCNY193.180.08CNY5.355K
300674YUSYS TECHNOLOGIES
15.33CNY1.66%0.25CNY
Kauf
12.321M188.874M10.574BCNY28.360.53CNY12.783K
300678CHENGDU INFORMATIO
18.00CNY0.84%0.15CNY
Starker Kauf
4.639M83.493M3.557BCNY64.910.28CNY567
300682LONGSHINE TECHNOLO
25.36CNY−2.27%−0.59CNY
Kauf
7.027M178.207M26.286BCNY28.670.92CNY6.02K
300730HUNAN CREATOR INFO
12.77CNY0.87%0.11CNY
Kauf
14.554M185.861M3.055BCNY75.490.17CNY1.353K
300766MERIT INTERACTIVE
11.47CNY0.70%0.08CNY
Kauf
10.712M122.861M4.419BCNY97.270.12CNY764
300768HANGZHOU DPTECH TE
14.45CNY0.07%0.01CNY
Kauf
2.91M42.055M9.303BCNY53.720.27CNY1.357K
300826NANJING RESEARCH I
12.26CNY2.08%0.25CNY
Kauf
1.346M16.506M1.785BCNY25.290.47CNY1.273K
300830JINXIANDAI INFORMA
8.52CNY1.31%0.11CNY
Starker Kauf
4.369M37.222M3.665BCNY135.860.06CNY2.64K
300845ZHENGZHOU JIEAN HI
18.32CNY1.16%0.21CNY
Neutral
2.679M49.086M2.03BCNY55.770.32CNY632
300857SHARETRONIC DATA T
19.86CNY0.35%0.07CNY
Kauf
1.584M31.458M4.102BCNY29.550.67CNY1.837K