Statics

Bat Pattern im NZDCHF

Short
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF