Trongvinh-FA25

Premium
Über mich - Thạc sỹ ngành tài chính năm 2016 - 10 năm kinh nghiệm trading với Fx, Commo, Crypto, stock - Top 10 tác giả danh tiếng nhất toàn thời gian tại tradingview Việt Nam - Founder của cộng đồng Nhatkytrading.com
Beigetreten Hà Nội t.me/Trongvinh_FA25
''Strive not to be a success, but rather to be of value'' - Albert Einstein
Keine Ideen hier, aber es gibt Ideen in anderen regionalen Versionen von TradingView
0
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
0
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
0
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
0
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
0
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
0
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
0
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
0
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
0
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
0
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
0
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
0
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
0
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
11
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
0
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
0
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
0
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
0
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
0
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
0
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
737
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
United States
38344
0
3
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
Helsinki, Finland
55986
0
3
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
29566
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
30006
0
45
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
Indonesia
36191
0
150
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
45801
0
198
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
Netherlands
42827
0
3
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
20647
0
21
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
SWITZERLAND
30729
0
48
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
46110
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
27550
0
24
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
34640
0
24
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
344
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
Viet Nam
951
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
174
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
1084
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
471
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
1475
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
4964
0
0
Nachricht Folgen Ich folge Nicht mehr folgen
Nutzer folgt keinen Symbolen
Typ
Skript Zugang
Privatsphäre-Einstellungen