Natural Gas Futures
NYMEX
US Flag
NG1!

NG1!
Natural Gas Futures
US Flag
NYMEX
 
Prev
Open
Volumen
 — 
Tagesbereich
Prev
Open
Volumen
 — 
Tagesbereich
        
NGQ2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2019)
20190729.002.330.87%0.022.342.30Verkaufen
NGU2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2019)
20190828.002.300.74%0.022.312.28Verkaufen
NGV2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2019)
20190926.002.330.78%0.022.342.30Verkaufen
NGX2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2019)
20191029.002.420.67%0.022.432.40Verkaufen
NGZ2019 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2019)
20191126.002.610.23%0.012.622.60Verkaufen
NGF2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2020)
20191227.002.720.41%0.012.732.71Verkaufen
NGG2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2020)
20200129.002.690.37%0.012.702.68Verkaufen
NGH2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2020)
20200226.002.610.19%0.012.622.61Verkaufen
NGJ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2020)
20200327.002.40-0.08%-0.002.422.40Verkaufen
NGK2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2020)
20200428.002.38-0.21%-0.012.402.38Verkaufen
NGM2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2020)
20200527.002.42-0.21%-0.012.432.42Verkaufen
NGN2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2020)
20200626.002.480.32%0.012.482.46Verkaufen
NGQ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2020)
20200729.002.48-0.16%-0.002.492.48Verkaufen
NGU2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2020)
20200827.002.46-0.12%-0.002.482.46Verkaufen
NGV2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2020)
20200928.002.49-0.08%-0.002.502.48Verkaufen
NGX2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2020)
20201028.002.560.12%0.002.562.56Verkaufen
NGZ2020 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2020)
20201125.002.720.18%0.012.722.72Verkaufen
NGF2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2021)
20201229.002.820.11%0.002.822.82Verkaufen
NGG2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2021)
20210127.002.800.14%0.002.802.80Verkaufen
NGH2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2021)
20210224.002.68-0.11%-0.002.692.68Starker Verkauf
NGJ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2021)
20210329.002.440.25%0.012.452.44Verkaufen
NGK2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2021)
20210428.002.410.33%0.012.422.41Verkaufen
NGM2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2021)
20210526.002.450.41%0.012.452.45Verkaufen
NGN2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2021)
20210628.002.480.12%0.002.482.48Verkaufen
NGQ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2021)
20210728.002.480.00%0.002.492.48Starker Verkauf
NGU2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2021)
20210827.002.480.00%0.002.482.48Starker Verkauf
NGV2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2021)
20210928.002.500.00%0.002.502.50Starker Verkauf
NGX2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2021)
20211027.002.56-0.04%-0.002.572.56Starker Verkauf
NGZ2021 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
20211126.002.73-0.04%-0.002.742.73Starker Verkauf
NGF2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
20211229.002.860.25%0.012.862.86Verkaufen
NGG2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2022)
20220127.002.83-0.11%-0.002.832.83Starker Verkauf
NGH2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2022)
20220224.002.71-0.11%-0.002.732.71Verkaufen
NGJ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2022)
20220329.002.46-0.12%-0.002.462.46Verkaufen
NGK2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2022)
20220427.002.43-0.12%-0.002.432.43Verkaufen
NGM2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2022)
20220526.002.46-0.12%-0.002.462.46Verkaufen
NGN2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2022)
20220628.002.49-0.12%-0.002.492.49Verkaufen
NGQ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2022)
20220727.002.50-0.12%-0.002.522.50Verkaufen
NGU2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2022)
20220829.002.50-0.12%-0.002.512.50Verkaufen
NGV2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2022)
20220928.002.52-0.12%-0.002.542.52Verkaufen
NGX2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2022)
20221027.002.58-0.12%-0.002.582.58Verkaufen
NGZ2022 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2022)
20221128.002.76-0.11%-0.002.762.76Verkaufen
NGF2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2023)
20221228.002.88-0.10%-0.002.882.88Verkaufen
NGG2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2023)
20230127.002.84-0.11%-0.002.842.84Verkaufen
NGH2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2023)
20230224.002.74-0.11%-0.002.742.74Verkaufen
NGJ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2023)
20230329.002.50-0.12%-0.002.502.50Verkaufen
NGK2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2023)
20230426.002.49-0.12%-0.002.492.49Verkaufen
NGM2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2023)
20230526.002.53-0.12%-0.002.532.53Verkaufen
NGN2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2023)
20230628.002.58-0.12%-0.002.582.58Verkaufen
NGQ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2023)
20230727.002.59-0.12%-0.002.592.59Verkaufen
NGU2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2023)
20230829.002.59-0.12%-0.002.592.59Verkaufen
NGV2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2023)
20230927.002.62-0.11%-0.002.622.62Verkaufen
NGX2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2023)
20231027.002.69-0.11%-0.002.692.69Verkaufen
NGZ2023 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2023)
20231128.002.87-0.10%-0.002.872.87Verkaufen
NGF2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2024)
20231227.002.99-0.10%-0.002.992.99Verkaufen
NGG2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2024)
20240129.002.95-0.10%-0.002.952.95Verkaufen
NGH2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2024)
20240227.002.85-0.10%-0.002.852.85Verkaufen
NGJ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2024)
20240326.002.61-0.11%-0.002.612.61Verkaufen
NGK2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2024)
20240426.002.60-0.12%-0.002.602.60Verkaufen
NGM2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2024)
20240529.002.63-0.11%-0.002.632.63Verkaufen
NGN2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2024)
20240626.002.66-0.11%-0.002.662.66Verkaufen
NGQ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2024)
20240729.002.67-0.11%-0.002.672.67Verkaufen
NGU2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2024)
20240828.002.67-0.11%-0.002.672.67Verkaufen
NGV2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2024)
20240926.002.69-0.11%-0.002.692.69Verkaufen
NGX2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2024)
20241029.002.76-0.11%-0.002.762.76Verkaufen
NGZ2024 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2024)
20241126.002.94-0.10%-0.002.942.94Verkaufen
NGF2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2025)
20241227.003.07-0.10%-0.003.073.07Verkaufen
NGG2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2025)
20250129.003.04-0.10%-0.003.043.04Verkaufen
NGH2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2025)
20250226.002.98-0.10%-0.002.982.98Verkaufen
NGJ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2025)
20250327.002.76-0.11%-0.002.762.76Verkaufen
NGK2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2025)
20250428.002.74-0.11%-0.002.742.74Verkaufen
NGM2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2025)
20250528.002.77-0.11%-0.002.772.77Verkaufen
NGN2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2025)
20250626.002.80-0.11%-0.002.802.80Verkaufen
NGQ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2025)
20250729.002.82-0.11%-0.002.822.82Verkaufen
NGU2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2025)
20250827.002.82-0.11%-0.002.822.82Verkaufen
NGV2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2025)
20250926.002.85-0.11%-0.002.852.85Verkaufen
NGX2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2025)
20251029.002.91-0.10%-0.002.912.91Verkaufen
NGZ2025 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2025)
20251125.003.07-0.10%-0.003.073.07Verkaufen
NGF2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2026)
20251229.003.19-0.09%-0.003.193.19Verkaufen
NGG2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2026)
20260128.003.17-0.09%-0.003.173.17Verkaufen
NGH2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2026)
20260225.003.10-0.10%-0.003.103.10Verkaufen
NGJ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2026)
20260327.002.88-0.10%-0.002.882.88Verkaufen
NGK2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2026)
20260428.002.87-0.10%-0.002.872.87Verkaufen
NGM2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2026)
20260527.002.89-0.10%-0.002.892.89Verkaufen
NGN2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2026)
20260626.002.93-0.10%-0.002.932.93Verkaufen
NGQ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2026)
20260729.002.94-0.10%-0.002.942.94Verkaufen
NGU2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2026)
20260827.002.95-0.10%-0.002.952.95Verkaufen
NGV2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2026)
20260928.002.98-0.10%-0.002.982.98Verkaufen
NGX2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2026)
20261028.003.04-0.10%-0.003.043.04Verkaufen
NGZ2026 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2026)
20261125.003.21-0.09%-0.003.213.21Verkaufen
NGF2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2027)
20261229.003.33-0.09%-0.003.333.33Verkaufen
NGG2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2027)
20270127.003.31-0.09%-0.003.313.31Kaufen
NGH2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2027)
20270224.003.25-0.09%-0.003.253.25Kaufen
NGJ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2027)
20270329.003.03-0.10%-0.003.033.03Kaufen
NGK2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2027)
20270428.003.02-0.10%-0.003.023.02Kaufen
NGM2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2027)
20270526.003.05-0.10%-0.003.053.05Kaufen
NGN2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2027)
20270628.003.08-0.10%-0.003.083.08Kaufen
NGQ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2027)
20270728.003.10-0.10%-0.003.103.10Kaufen
NGU2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2027)
20270827.003.10-0.10%-0.003.103.10Kaufen
NGV2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2027)
20270928.003.13-0.10%-0.003.133.13Kaufen
NGX2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2027)
20271027.003.20-0.09%-0.003.203.20Kaufen
NGZ2027 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2027)
20271126.003.35-0.09%-0.003.353.35Kaufen
NGF2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2028)
20271229.003.47-0.09%-0.003.473.47Kaufen
NGG2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2028)
20280127.003.44-0.09%-0.003.443.44Kaufen
NGH2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2028)
20280225.003.37-0.09%-0.003.373.37Kaufen
NGJ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2028)
20280329.003.13-0.10%-0.003.133.13Kaufen
NGK2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2028)
20280426.003.11-0.10%-0.003.113.11Kaufen
NGM2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2028)
20280526.003.14-0.10%-0.003.143.14Kaufen
NGN2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2028)
20280628.003.18-0.09%-0.003.183.18Kaufen
NGQ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2028)
20280727.003.22-0.09%-0.003.223.22Kaufen
NGU2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2028)
20280829.003.23-0.09%-0.003.233.23Kaufen
NGV2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2028)
20280927.003.27-0.09%-0.003.273.27Kaufen
NGX2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2028)
20281027.003.34-0.09%-0.003.343.34Kaufen
NGZ2028 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2028)
20281128.003.49-0.09%-0.003.493.49Kaufen
NGF2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2029)
20281227.003.62-0.08%-0.003.623.62Kaufen
NGG2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2029)
20290129.003.58-0.08%-0.003.583.58Kaufen
NGH2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2029)
20290226.003.52-0.09%-0.003.523.52Kaufen
NGJ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2029)
20290327.003.23-0.09%-0.003.233.23Kaufen
NGK2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2029)
20290426.003.21-0.09%-0.003.213.21Kaufen
NGM2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2029)
20290529.003.25-0.09%-0.003.253.25Kaufen
NGN2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2029)
20290627.003.29-0.09%-0.003.293.29Kaufen
NGQ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2029)
20290727.003.33-0.09%-0.003.333.33Kaufen
NGU2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2029)
20290829.003.34-0.09%-0.003.343.34Kaufen
NGV2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2029)
20290926.003.39-0.09%-0.003.393.39Kaufen
NGX2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2029)
20291029.003.46-0.09%-0.003.463.46Kaufen
NGZ2029 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2029)
20291128.003.62-0.08%-0.003.623.62Kaufen
NGF2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2030)
20291227.003.75-0.08%-0.003.753.75Kaufen
NGG2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2030)
20300129.003.71-0.08%-0.003.713.71Kaufen
NGH2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2030)
20300226.003.65-0.08%-0.003.653.65Kaufen
NGJ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2030)
20300327.003.35-0.09%-0.003.353.35Kaufen
NGK2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2030)
20300426.003.33-0.09%-0.003.333.33Kaufen
NGM2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2030)
20300529.003.37-0.09%-0.003.373.37Kaufen
NGN2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2030)
20300626.003.41-0.09%-0.003.413.41Kaufen
NGQ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2030)
20300729.003.45-0.09%-0.003.453.45Kaufen
NGU2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2030)
20300828.003.46-0.09%-0.003.463.46Kaufen
NGV2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2030)
20300926.003.51-0.09%-0.003.513.51Kaufen
NGX2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2030)
20301029.003.58-0.08%-0.003.583.58Kaufen
NGZ2030 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2030)
20301126.003.73-0.08%-0.003.733.73Kaufen
NGF2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2031)
20301227.003.87-0.08%-0.003.873.87Kaufen
NGG2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (FEB 2031)
20310129.003.83-0.08%-0.003.833.83Kaufen
NGH2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAR 2031)
20310226.003.77-0.08%-0.003.773.77Kaufen
NGJ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (APR 2031)
20310327.003.46-0.09%-0.003.463.46Kaufen
NGK2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (MAY 2031)
20310428.003.44-0.09%-0.003.443.44Kaufen
NGM2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUN 2031)
20310528.003.48-0.09%-0.003.483.48Kaufen
NGN2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JUL 2031)
20310626.003.52-0.09%-0.003.523.52Kaufen
NGQ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (AUG 2031)
20310729.003.56-0.08%-0.003.563.56Kaufen
NGU2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (SEP 2031)
20310827.003.57-0.08%-0.003.573.57Kaufen
NGV2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (OCT 2031)
20310926.003.62-0.08%-0.003.623.62Kaufen
NGX2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (NOV 2031)
20311029.003.69-0.08%-0.003.693.69Kaufen
NGZ2031 HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2031)
20311125.003.84-0.08%-0.003.843.84Kaufen
Mehr laden
Startseite Aktien-Screener Forex-Screener Krypto-Screener Wirtschaftskalender So funktioniert es! Chartmerkmale Preise Hausregeln Moderatoren Webseite & Brokerlösungen Widgets Charting Lösungen Hilfe holen Feature-Anfrage Blog & Nachrichten FAQ - Häufige Fragen & Antworten Wiki Twitter
Profil Profileinstellungen Konto und Abrechnung Hilfe holen Veröffentlichte Ideen Followers Ich folge Private Nachrichten Chat Abmelden