ARYZTA AG ARYZTA ORD SHS
0MFY LSIN

0MFY
ARYZTA AG ARYZTA ORD SHS LSIN
 
Bevorstehende Ergebnisse
Gewinn je Aktie
Marktkapitalisierung
Div. Ertrag
KGV
Bevorstehende Ergebnisse
Gewinn je Aktie
Marktkapitalisierung
Div. Ertrag
KGV