alsatTR

PIN HUNTER

Script Components
- Volume Weighted Averages (Daily, Weekly, Monthly and Yearly)
- Price bands created with Standard Deviation
- ALMA Indicator
- Automatic Trend Lines

How to use :
* The script has been written to work properly in all time periods. It is more appropriate to use visually in periods of 4 hours or less.
* First of all, it should be checked whether the price is below or above the yellow colored "ALMA Indicator".
* When the price crosses the yellow line down, it tends to touch the price below (curve, trend line or price line). These touches are used to determine the buying level by looking at the trend direction.
It is also necessary to calculate that the number of items to break below will change depending on the strength of the trend. The script doesn't teach you this experience, the decisions you make are always up to you.
The price, which starts to rise again by touching the lower level, will show an upward trend towards the "ALMA Indicator".
* When the price crosses the yellow "ALMA Indicator" line up, it tends to touch the price (curve, trend line or price line) above it. These touches are used to determine the selling level by looking at the direction of the trend.
* The main levels that are intended to be traded are Standard Deviation bands. (Example: Price crossing StD1 level upwards targets StD2 level in Uptrend. If the trend is still up StD3 level becomes target.)
* Automatic Trend Lines are created by the script as the price moves. Extend the trend lines to the right. These lines will serve as support and resistance in the next candles. Newly formed trend lines appear solid, old trend lines appear dashed.
I wish the script will be useful to everyone. I would like to thank you in advance for any contribution and criticism you will make.
Please have a look at my other scripts. Pivot STRTGY V1 is worth a try.


(Turkish)
Script Bileşenleri
- Hacim Ağırlıklı Ortalamalar ( Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık)
- Standart Sapma ile oluşturulan fiyat bantları
- ALMA İndikatörü
- Otomatik Trend Çizgileri

Nasıl Kullanılır :
* Script tüm zaman periyodlarında sağlıklı olarak çalışacak şekilde yazılmıştır. Görsel olarak 4 saat ve altındaki periyodlarda kullanılması daha uygundur.
* Öncelikle fiyatın sarı renkli "ALMA İndikatörünün" altında veya üstünde oluduğuna bakılmalıdır.
*Fiyat sarı çizgiyi aşağıya kestiğinde bir altında bulunan fiyata ( eğri, trend çizgisi ya da fiyat hattı) dokunma eğilimi gösterir. Bu dokunuşlar trend yönüne de bakılarak alım seviyesini saptamaya yarar.
Trendin gücüne bağlı olarak aşağıda kırılacak öğe sayısının değişeceğini de hesaplamak gerekir. Script size bu deneyimi öğretmez, alacağınız kararlar her zaman size aittir.
Alt seviyeye dokunarak tekrar yükselmeye başlayan fiyat "ALMA İndikatörüne" doğru yükselme eğilimi gösterecektir.
* Fiyat sarı çizgiyi yukarıya kestiğinde bir üstünde bulunan fiyata ( eğri, trend çizgisi ya da fiyat hattı) dokunma eğilimi gösterir. Bu dokunuşlar trend yönüne de bakılarak satma seviyesini saptamaya yarar.
* Ticaret yapılması amaçlanan ana seviyeler Standart Sapma bandlarıdır. (Örnek : StD1 seviyesini yukarı yönde geçen fiyat Yukarı trendde StD2 seviyesini hedefler. Trend halen yukarı ise StD3 seviyesi hedef haline gelir.)
* Otomatik Trend Çizgileri fiyat hareket ettikçe script tarafından oluşturulur. Trend çizgilerini sağa doğru şekilde uzatın. Bu çizgiler sonraki mumlarda destek ve direnç vazifesi göreceklerdir. Yeni oluşan trend çizgileri katı, eskiden oluşmuş trend çizgileri kesikli olarak gözükürler.
Scriptin herkese faydalı olmasını dilerim. Yapacağınız her türlü katkı ve eleştiri için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.
Lütfen diğer scriptlerime de göz atınız. Özellikle Pivot STRTGY V1 denemeye değer bir çalışmadır.
Versionshinweise: *Red Zone added Cheap coins.
Versionshinweise: Visual changes and some improvements.
Versionshinweise: * Version=5
* Visual Changes

Geschütztes Skript
Dieses Skript wird als Closed-Source veröffentlicht und Sie können es frei verwenden. Sie können es favorisieren, um es auf dem Chart zu verwenden. Sie können den Quellcode nicht einsehen oder verändern.
Haftungsausschluss

Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.

Möchten Sie dieses Skript auf einem Chart verwenden?