Landwirtschaftliche Rohstoffe / Müllerei (Branche)

63
Aktien
1482.558B
Markt Kap.
36.437M
Volumen
+0.06%
Veränderung
+5.01%
Perf Monat
+0.44%
Perf Jahr
+5.01%
Perf YTD
Ticker, Name
Preis
Veränderung % 1D
Veränderung 1D
Technisches Rating 1D
Volumen 1D
Volumen * Preis 1D
Marktkapitalisierung
KGV
(TTM)
Gewinn je Aktie
(TTM)
Mitarbeiter
000061SHENZHEN AGRICULTU
5.66CNY0.35%0.02CNY
Kauf
5.701M32.267M9.571BCNY45.480.12CNY4.807K
000702HUNAN ZHENGHONG SC
6.04CNY0.50%0.03CNY
Kauf
4.938M29.824M1.602BCNY−0.32CNY1.349K
000735LUONIUSHAN CO LTD
7.58CNY6.61%0.47CNY
Starker Kauf
86.88M658.55M8.187BCNY−0.25CNY2.999K
000798CNFC OVERSEAS FISH
10.48CNY0.38%0.04CNY
Kauf
6.963M72.976M3.82BCNY−0.02CNY1.058K
000833GUANGXI YUEGUI GUA
7.28CNY−0.41%−0.03CNY
Kauf
8.235M59.952M4.886BCNY15.760.46CNY3.127K
000860BEIJING SHUNXIN AG
27.84CNY2.05%0.56CNY
Neutral
22.116M615.72M20.235BCNY−0.33CNY4.632K
000876NEW HOPE LIUHE CO
13.31CNY0.15%0.02CNY
Kauf
26.161M348.206M59.341BCNY−1.33CNY80.168K
000998YUAN LONGPING HIGH
18.38CNY2.45%0.44CNY
Starker Kauf
47.283M869.055M23.289BCNY−0.26CNY2.708K
001313GUANGDONG YUEHAI F
9.70CNY1.68%0.16CNY
Kauf
4.631M44.921M6.678BCNY92.530.10CNY3.423K
002041SHANDONG DENGHAI S
20.90CNY0.14%0.03CNY
Kauf
9.184M191.951M18.366BCNY80.420.26CNY716
002069ZONECO GROUP CO LT
3.75CNY−1.06%−0.04CNY
Neutral
3.487M13.076M2.674BCNY67.320.06CNY1.973K
002100TECON BIOLOGY CO L
9.17CNY0.22%0.02CNY
Kauf
24.532M224.961M12.392BCNY−0.25CNY5.669K
002124TECH-BANK FOOD CO
6.19CNY−0.32%−0.02CNY
Kauf
38.169M236.267M11.421BCNY−0.42CNY11.263K
002157JG/ZHENGBANG TECH
3.68CNY−0.54%−0.02CNY
Verkauf
60.864M223.981M11.584BCNY−6.04CNY22.088K
002234SHANDONG MINHE ANI
22.51CNY1.08%0.24CNY
Kauf
14.367M323.409M7.771BCNY−1.29CNY4.727K
002299FUJIAN SUNNER DEVE
24.60CNY−0.28%−0.07CNY
Kauf
10.612M261.059M30.57BCNY112.850.22CNY24.347K
002311GUANGDONG HAID GRP
62.55CNY−0.98%−0.62CNY
Kauf
5.16M322.731M103.618BCNY54.281.17CNY33.557K
002329ROYAL GROUP CO LTD
8.85CNY−2.53%−0.23CNY
Kauf
95.252M842.983M7.606BCNY−0.52CNY2.782K
002385BEIJING DABEINONG
9.67CNY1.79%0.17CNY
Starker Kauf
115.898M1.121B38.01BCNY−0.21CNY20.067K
002458SHAN DONG YISHENG
15.17CNY1.13%0.17CNY
Kauf
20.92M317.353M10.147BCNY6.062K
002505PENGDU AGRICULTURE
2.94CNY−1.67%−0.05CNY
Kauf
83.483M245.439M19.059BCNY355.950.01CNY2.461K
002548SHENZHEN KINGSINO
5.96CNY0.34%0.02CNY
Kauf
15.58M92.856M4.685BCNY−1.24CNY3.317K
002567TANGRENSHEN GROUP
8.18CNY1.11%0.09CNY
Kauf
36.49M298.488M11.094BCNY−0.60CNY10.963K
002696BAIYANG INVESTMENT
7.21CNY2.12%0.15CNY
Kauf
18.851M135.916M2.445BCNY39.090.18CNY3.107K
002714MUYUAN FOODS CO LT
50.51CNY0.02%0.01CNY
Kauf
30.906M1.561B270.404BCNY−0.04CNY137.52K
002746SHANDONG XIANTAN C
9.46CNY0.00%0.00CNY
Kauf
12.933M122.349M8.141BCNY135.340.07CNY6.511K
002852DAODAOQUAN GRAIN
12.13CNY0.41%0.05CNY
Verkauf
8.114M98.421M4.155BCNY−1.39CNY964
002982HUNAN XIANGJIA ANI
45.73CNY0.84%0.38CNY
Starker Kauf
2.236M102.243M4.62BCNY34.731.31CNY6.933K
003030ZUMING BEAN PRODUC
27.99CNY0.79%0.22CNY
Kauf
1.688M47.252M3.465BCNY69.080.40CNY3.157K
300087WINALL HI-TECH SEE
17.69CNY−0.62%−0.11CNY
Kauf
18.144M320.962M10.576BCNY47.710.37CNY1.044K
300094Z/J GUOLIAN AQUATI
5.96CNY4.75%0.27CNY
Starker Kauf
86.078M513.024M6.424BCNY201.770.03CNY4.297K
300175LONTRUE CO LTD
3.91CNY0.26%0.01CNY
Kauf
4.847M18.951M1.836BCNY−0.17CNY279
300189HAINAN SHENNONG TE
4.24CNY1.92%0.08CNY
Starker Kauf
47.119M199.786M4.26BCNY−0.06CNY191
300313XINJIANG TIANSH.AH
6.24CNY−0.95%−0.06CNY
Neutral
6.031M37.633M1.972BCNY−0.11CNY86
300498WENS FOODSTUFF GRO
20.73CNY1.07%0.22CNY
Starker Kauf
31.517M653.357M133.981BCNY−0.50CNY43.965K
300511SHANGHAI XUERONG B
7.00CNY5.26%0.35CNY
Starker Kauf
33.077M231.542M3.26BCNY−0.44CNY1.712K
300761JIANGSU LIHUA ANIM
38.29CNY0.63%0.24CNY
Starker Kauf
1.984M75.971M17.495BCNY18.662.04CNY6.298K
300967NINGXIA XIAOMING
17.86CNY1.77%0.31CNY
Kauf
6.92M123.589M3.338BCNY145.280.12CNY1.774K
300970JIANGSU CHINAGREEN
19.55CNY0.72%0.14CNY
Kauf
3.813M74.543M2.265BCNY26.170.74CNY1.829K
300972FUJIAN WANCHEN BIO
12.79CNY0.87%0.11CNY
Kauf
3.644M46.605M1.946BCNY23.550.54CNY1.051K
301116JIANGSU YIKE FOOD
15.57CNY2.57%0.39CNY
Verkauf
9.922M154.488M6.816BCNY191.180.08CNY17.305K
600108GANSU YASHENG INDUSTRIAL(GROUP)CO.,LTD
3.22CNY0.00%0.00CNY
Kauf
17.267M55.601M6.269BCNY94.710.03CNY5.18K
600191BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD.
5.67CNY−1.22%−0.07CNY
Kauf
3.661M20.757M2.784BCNY−0.11CNY430
600251XINGJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER
9.01CNY−0.44%−0.04CNY
Kauf
5.536M49.881M7.024BCNY20.930.43CNY798
600257DAHU AQUACULTURE
5.52CNY1.10%0.06CNY
Kauf
20.473M113.01M2.628BCNY−0.41CNY1.819K
600354GANSU DUNHUANG SEED CO.,LTD.
8.41CNY0.00%0.00CNY
Kauf
61.378M516.189M4.439BCNY−0.01CNY615
600371WANXIANG DONEED CO. ,LTD.
14.31CNY−0.90%−0.13CNY
Kauf
10.533M150.725M4.225BCNY60.550.24CNY186
600438TONGWEI CO.,LTD
41.84CNY−1.65%−0.70CNY
Neutral
72.372M3.028B191.513BCNY8.275.33CNY32.224K
600467SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD.
2.61CNY−0.38%−0.01CNY
Kauf
16.429M42.879M3.828BCNY64.530.04CNY3.995K
600506XIN JINAG KORLA PEAR CO.,LTD
11.98CNY1.18%0.14CNY
Kauf
5.788M69.342M2.274BCNY−0.80CNY1.071K
600540XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD.
4.67CNY−0.21%−0.01CNY
Kauf
3.886M18.149M2.721BCNY−0.57CNY547
600598HEILONGJIANG AGRICLTURE COMPANY LIMITED
14.32CNY0.70%0.10CNY
Kauf
15.173M217.272M25.279BCNY19.520.73CNY33.53K
600737COFCO SUGAR HOLDING CO.,LTD.
7.32CNY0.14%0.01CNY
Kauf
14.198M103.926M15.635BCNY29.740.25CNY6.385K
600811ORIENT GROUP INCORPORATION
2.51CNY−0.40%−0.01CNY
Neutral
34.559M86.743M9.081BCNY−0.57CNY989
600887INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD
32.52CNY−0.18%−0.06CNY
Kauf
46.612M1.516B203.528BCNY23.611.39CNY61.598K
601952JIANGSU PROVINCIAL AGRICULTURAL RECLAMATION AND DEVELOPMENT CO.,LTD
12.62CNY−0.63%−0.08CNY
Kauf
10.24M129.235M17.501BCNY21.920.58CNY9.91K
603336GREAT-SUN FOODS CO.,LTD.
6.82CNY2.25%0.15CNY
Starker Kauf
13.412M91.472M2.926BCNY46.510.14CNY755
603363FUJIAN AONONG BIOLOGICAL TECHNOLOGY GROUP
13.99CNY−0.78%−0.11CNY
Kauf
29.984M419.482M11.908BCNY−2.67CNY12.386K
603477LESHAN GIANTSTAR FARMING&HUSBANDRY CORPORATION LIMITED
27.02CNY1.58%0.42CNY
Starker Kauf
14.796M399.792M13.462BCNY−0.08CNY3.523K
603517JUEWEI FOOD CO LTD
55.34CNY2.48%1.34CNY
Neutral
9.009M498.581M33.785BCNY139.140.39CNY4.853K
603668FUJIAN TIANMA SCIENCE AND TECHNOLOGY GROUP CO., LTD
17.58CNY−2.33%−0.42CNY
Verkauf
89.93M1.581B7.704BCNY32.100.56CNY1.662K
605296YUNNAN SHENNONG AGRICULTURAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
26.96CNY0.79%0.21CNY
Starker Kauf
1.781M48.009M14.025BCNY288.250.09CNY1.893K
605567SPRINGSNOW FOOD GROUP CO LTD
14.91CNY1.43%0.21CNY
Kauf
3.445M51.362M2.94BCNY44.450.33CNY3.687K